گردشگری وکوهنوردی

» پیامبراکرم(ص):تفریح کنیدوبازی کنیدزیرادوست ندارم که دردین شماخشونتی دیده شود «

گردشگری وکوهنوردی

در هر کجاي ايران زمين که هستيد کوله هايتان را بر پشت بگيريد و کفش هايتان را به ساق محکم کنيد و عزم و اراده خود را در مبارزه با صخره هاي سربه فلک کشيده زردکوه، يخچال هاي عظيم ايلوک و کول خدنگ، بادهاي سهمگين کلونچين محک بزنيد و از ديدن چشمه هاي خروشان آب سفيد، دامنه هاي سرسبز لاسبز و چال ميشان، ستاره هاي زميني و آسماني شب ها در کلونچين و شنيدن صداي پاي رمه و اسبان عشاير در هفت تنان و سکوت بي انتها در شاه شهيدان لذت ببريد. به ۲۰ کيلومتري از شهر چلگرد که نزديک مي شويد عروس زاگرس با لبخندي مليح شما را فرا مي خواند. آري کوهرنگ با کوههاي رنگارنگ به قصه هاي هزار و يک شب مي ماند و شهرزاد قصه هايش افسونگري دلرباست که گوهر آرامش را هديه مي کند به تمامي دوستداران کوه و کوهنوردي.

اهم فعاليت هاي شرکت خدمات مسافرتي و گردشگري کوهرنگ پرواز:

الف) مجري تورهاي عشايري، طبيعت گردي و کوهنوردي.

ب) مجري تورهاي ورزشي شامل: اسکي زمستاني و تابستاني، سورتمه سواري، اسب سواري و ورزشهاي بومي-محلي.

ج) تهيه اقامتگاه شامل: هتل، آپارتمان، ويلا و کمپ صحرايي(سياه چادر عشايري).

د) راهنماي بومي و بين المللي با مجوز رسمي از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايران