طبیعت گردی

» پیامبراکرم(ص):تفریح کنیدوبازی کنیدزیرادوست ندارم که دردین شماخشونتی دیده شود «

طبیعت گردی

دشت لاله های واژگون کوهرنگ

  • تولد بهار در کوهرنگ سرآغاز عشق و دلدادگي است، کوه ها چوقا بر تن با کلاهي سياه اشک شوق بر دامن سبز خود مي ريزند و صداي کبک دري چون موسيقي علاءالدين دل را به شوق پرواز وامي دارد.
  • پرواز در ارديبهشت، ماه تولد اشک مريم لاله اي در مقابل شگفتي اعجاب انگيزش سربه سجده مي گذارد.
  • پرواز در خرداد، ماه تولد دوباره آبشار شيخ عليخان، آبشار کوهرنگ، چشمه ديمه و کوهرنگ که طنين سحر آميز آنها شوق بندگي را دو چندان مي کند، ماه تولد عشاير نجيب بختياري با تمام آداب رسوم به جاي مانده از ايران باستان.
  • به خرداد مي رسيم برگي ديگر از دفتر خفته زيبايي زاگرس را ورق مي زنيم غار يخي چما را مي بينيم که ناخودآگاه به ياد شب هاي بهمن مي افتيم و تازه مي فهميم که تابستان است و ما در کوچه هاي زمستان قدم مي زنيم،
  • روستاي شگفت انگيز سرآقاسيد با مردماني ساده و بي آلايش در جلوي چشمانمان هويدا مي شوند و آن لحظه پي به قدرت خالق مي بريم.
  • جنگل هاي سرسبز بازفت خود دفتري است که ناگفته ها در سينه دارد از برد گوري ها تا شط شيرين بهار از سوسن سر سبز تا کوه منار همه و همه آغوش گسترانيده اند تا هر دلدلده اي را در آغوش گيرند.
  • تاريخ نيز اينجا حرف تازه اي در سينه دارد، هنوز صداي سم اسبان جنگاوران، تفنگ برنو و نعره شيرسنگي ها گوش را نوازش مي دهد و ما را با خود به پيرغار نماد مشروطيت، قلعه سرداران بختياري از اسعد تا اشجع و از امير مفخم تا ستوده مي برد و از پل زمان خان مي گذراند تا به تالاب چغاخور آيينه اي از زيبايي هاي خلقت برساند. دفتر خاطرات نگين زاگرس بي انتهاست قدم برداريد و با ما همراه شويد تا بتوانيم برگي ديگر از گنجينه عروس زاگرس را با هم ورق بزنيم.