مشاهده تور

طبیعت گردی وبازدید ازجاذبه های گردشگری

بازدید ازجاذبه های گردشگری استان چهارمحال وبختیاری بنابه درخواست گردشگران محترم این مکانها شامل:شهرستانهای مختلف بوده که عمدتادرشهرستان کوهرنگ مستقر می باشند.

تاریخ شروع : 1399/02/20 | تاریخ پایان : 1399/07/15 | قیمت : تومان

عنوان تکمیلی : اقامت درکمپینگ گردشگری عشایری وبازدیدازجاذبه های طبیعی

توضیحات بیشتر :


رزرو تور